Schermafbeelding-2021-03-24-om-09.55.08

Visie

Deze vijf pijlers staan centraal

OPEN SCHOOL aan zee

Katholiek wil zeggen dat onze school geen school is voor alleen katholieke kinderen, maar een katholieke school voor ALLE kinderen.
We hebben respect voor en gaan de verrijking aan, door de dialoog met andere levensvisies.

krachtig LEREN

Bij het bepalen van het onderwijsaanbod is het unieke kind, met zijn talenten en eigenheid, het belangrijkste uitgangspunt. Elk kind krijgt volop groeikansen. Zo krijgen kinderen ‘zin in leren’ en ‘zin in leven’.

TALENT stimuleren

We willen de talenten en aanleg die bij ieder kind aanwezig zijn, herkennen, stimuleren en vergroten. Zo willen we bij ieder kind het beste naar boven halen. We houden er rekening mee dat leren gekoppeld is aan lukken en mislukken.
Actief leren is kinderen begeleiden in het zoeken naar antwoorden. We brengen de vorderingen van elk kind in kaart, communiceren die op een constructieve manier met het kind en zijn ouders.

brede ZORG

Samenwerking en overleg: we maken werk van een warm en open schoolklimaat waardoor
kinderen en ouders voelen dat ze met hun vragen of problemen steeds bij iemand terecht kunnen.

SAMEN sterk

Als school vormen we een pedagogische gemeenschap waarin we met velen samen werken. Om dit te realiseren hebben we nood aan een goede organisatie: deze biedt ons structuur.
Wat onze school organisatorisch/beleidsmatig ook onderneemt, steeds moet dit een méérwaarde betekenen voor de vorming en het leren van onze kinderen, en dit in de brede zin.

Bekijk hier onze volledige schoolvisie!

Nieuws

Over ons

Ontstaan

Onze school VBS Duinen

Visie

Medewerkers

Oudercomité Vrienden van de School

CLB

Praktische info

Maaltijden

Handige documenten

Klaskanalen - Gimme

Klas in de kijker

Kalender schooljaar 2021-2022 voor ouders!

Contact