Schermafbeelding-2021-03-25-om-09.24.34

CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Vrij CLB De Havens vestiging Oostende
St-Maartensbilk 2, Brugge
Telefoon 050 44 02 20
Pensjagersstraat 30,
Oostende telefoon 059 50 68 01
e-mail oostende@vrijclbdehavens.be
website www.vrijclbdehavens.be
directeur : Cathérine Ryckeboer
Contactpersoon: Banafshe Bashar

Het CLB-team bestaat uit een arts, een maatschappelijk werker, verpleegkundige en een psycholoog of pedagoog. Je vindt de namen op de website. Ook de openingsuren en de sluitingsdagen staan vermeld. De medewerkers van CLB vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Daarom kunnen leerlingen en ouders op hen een beroep doen voor informatie, advies en begeleiding op het vlak van het leren en studeren, van het maken van goede studiekeuzes, van de lichamelijke ontwikkeling en de gezondheid en van het ‘zich goed voelen’ thuis, op school en bij vrienden. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet een begeleiding pas voort als de leerling ouder dan 12 jaar hiermee instemt. Je wordt nauw betrokken bij alle stappen in de begeleiding. Bepaalde tussenkomsten kunnen niet geweigerd worden: begeleiding bij problematische afwezigheden en sommige medische onderzoeken. Als er bezwaar is tegen een onderzoek door een bepaalde arts of verpleegkundige, kan in overleg een andere arts of verpleegkundige binnen of buiten het CLB worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders. De resultaten van het moeten aan het CLB worden bezorgd. Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerling en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd. Het CLB legt voor elke leerling een dossier aan. Bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens over leerlingen geldt de wet op de privacy. CLB-medewerkers volgen een deontologische code die discretie, onafhankelijkheid en het naleven van het beroepsgeheim.

Onze school

Onze school VBS Duinen

Visie

Schoolteam

Oudercomité Vrienden van de School

CLB

Brugfiguur gemeente Bredene

Nieuws

Inschrijven

Praktische info

Ouderportaal Informat

Maaltijden

Schoolreglement

Handige documenten

Klaskanalen - Gimme

Klas in de kijker

Kalender voor ouders

Contact