149845591_233479951704251_2444585720732399498_n-1616573309

Oudercomité Vrienden van de School

Wie is het oudercomité en wat doen ze?

We zijn een aantal ouders die zich volledig vrijwillig engageren om samen met de school te kijken om het beste voor alle kinderen op de school te voorzien.

In de eerste plaats doen we dat via een aantal vergaderingen waarop ook een aantal mensen van de school aanwezig is (meestal de directeur en een of twee leerkrachten). Het gebeurt regelmatig dat de school dan polst naar de meningen binnen het oudercomité over een geplande verandering. In dat opzicht fungeert het oudercomité als een adviesorgaan. Dat wil ook zeggen dat we vanuit het oudercomité, indien nodig, bestaande of nieuwe problemen bij de school aankaarten zodat die opgelost kunnen worden.

Een tweede belangrijk punt van het oudercomité is steun verlenen aan de school. We doen dit zowel financieel als materieel als fysiek. We zijn dan ook trots dat we de voorbije jaren de mogelijkheden hadden bij te springen voor speeltoestellen, de speelcabine, de bosklassen en nog vele andere verwezenlijkingen. Ook op het grootouderfeest of bij het herschilderen van de speeltoestellen steken we de handen uit de mouwen. Stuk voor stuk projecten waarvan we zeker zijn dat onze kinderen er iets extra aan overhouden.

Om die steun te kunnen geven organiseren we gedurende het ganse jaar een aantal activiteiten, waarvan de opbrengst rechtstreeks naar de school terugvloeit, in door het oudercomité gekozen projecten (natuurlijk in overleg met (soms op vraag van) de schooldirectie). Heel concreet is er ieder jaar de kalenderverkoop, het grootouderfeest, de kersthappening, de pannekoekenverkoop en de alom geprezen Carnavalfuif. Om de twee jaar is er ook de boekenbeurs.

Contacteer ons!

E-mailadres: vrienden@vbsduinen.be

Onze school

Onze school VBS Duinen

Visie

Schoolteam

Oudercomité Vrienden van de School

CLB

Brugfiguur gemeente Bredene

Nieuws

Inschrijven

Praktische info

Ouderportaal Informat

Maaltijden

Schoolreglement

Handige documenten

Klaskanalen - Gimme

Klas in de kijker

Kalender voor ouders

Contact