Thursday 17 August 2023

Nieuwsbrief augustus 2023

Beste ouder(s)

Eventjes vooruitblikken op het schooljaar 2023-2024:

  • Op dinsdagmiddag 29 augustus 2023 worden de klaslijsten voor het komende schooljaar geafficheerd aan de ramen op de binnenspeelplaats.  De leerkrachten stellen de klassen samen  in overleg met de collega’s, juf Fem en directeur Tom  en  zien erop toe dat elk kind door minimum een vriendje vergezeld wordt.

  • Op dinsdag 29 augustus 2023 is iedereen, tussen 16 uur en 17.30 uur, van harte welkom op school.  Je krijgt  dan de kans om met je nieuwe meester of juf en met je klasgenootjes kennis te maken.

  • Op vrijdag 1 september 2023 starten we het nieuwe schooljaar traditioneel met ‘Koffie en Kleenex’.  Na de gezamenlijke opening met de kinderen is er voor de ouders gelegenheid tot bijpraten bij een kopje koffie.  De jongste kleuters  worden net als op de andere schooldagen in de klas opgevangen en komen dan, samen met de ouders, om 8.30 uur naar de speelplaats.

  • Indien uw kind om  een of andere reden in september niet terug komt vragen we u beleefd maar met aandrang om ons dit te melden, hetzij telefonisch, hetzij per mail.  Dit om onze klassenorganisatie te optimaliseren en verder te kunnen werken aan kwalitatief onderwijs.  Uw eventuele  opmerkingen kunnen hierbij een hulp bieden.

  • De pedagogische werkdagen voor volgend schooljaar werden reeds vastgelegd op  maandag 2 oktober 2023, woensdag 6 maart 2024.

  • De facultatieve vrije dagen werden vastgelegd op woensdag 8 mei 2024, en dinsdag 21 mei 2024 en woensdag 22 mei 2024 (verlenging van de Pinkstervakantie).

·        Vanaf woensdag 16 augustus 2023  is het secretariaat terug geopend elke morgen van 10 uur tot 12 uur en elke namiddag van 14.00 uur tot 17 uur.  Buiten deze openingsuren is het secretariaat enkel toegankelijk na afspraak met de directeur (directeur@vbsduinen.be) of via 0472/339825. Tijdens de openingsuren kunnen de rapporten en toetsenmappen, van die kinderen die de laatste dagen voor de vakantie afwezig waren, afgehaald worden.

 

Tot op het kennismakingsmoment van dinsdag 29 augustus 2023!

 

Tom Doise – Directie VBS Duinen Bredene

 

Onze school

Onze school VBS Duinen

Visie

Schoolteam

Oudercomité Vrienden van de School

CLB

Brugfiguur gemeente Bredene

Nieuws

Inschrijven

Praktische info

Ouderportaal Informat

Maaltijden

Schoolreglement

Handige documenten

Klaskanalen - Gimme

Klas in de kijker

Kalender voor ouders

Contact