Scholengemeenschap


BREDENE en DE HAAN , één scholengemeenschap.

Het departement onderwijs stelt aan alle basisscholen (lagere en kleuterscholen) voor om vrijwillig meer te gaan samenwerken in scholengemeenschappen met ten minste 900 leerlingen.

Natuurlijk blijft de plaatselijke school bestaan als autonome school.

De basisscholen in Bredene-Sas, – Duinen en -Dorp blijven behouden, ieder met zijn eigen directeur.

 

Het vormen van scholengemeenschappen beoogt onder meer de volgende voordelen:

1. Extra lestijden voor zorg (begeleiding van minder begaafde leerlingen), ICT-beleid (Informatie en Communicatie Technologie – leren omgaan met de computer) en voor administratieve ondersteuning , wat vooral de directies meer armslag zal geven.

2. Afspraken maken over personeelsbeleid.

3. Het voeren van een gemeenschappelijk aankoopbeleid.

 

Dit betekent dat 5 scholen gaan samenwerken.

Dat zijn de drie vrije basisscholen van Bredene: Sas, Dorpslinde en Duinen en de twee vrije basisscholen van De Haan: Heideschool – Klemskerke en De Haan: Grotestraat en Vlissegem , die samen één school vormen. Dit is goed voor 1300 leerlingen.

Door die samenwerking gaan meer mensen samen denken, samen organiseren en taken verdelen. Wij hopen dat dit zal leiden tot beter en efficiënter onderwijs.

 

De scholengemeenschap BREDENE – DE HAAN kreeg als eerste opdracht het vinden van een naam.
Daarvoor gingen ze hun licht opsteken bij de Bredense heemkring: het Vinckx- en Woutermansambacht.
Na een paar onrustige nachten kwam Ferdinand Gevaert, woordvoerder van de kring, met het volgende voorstel: Noord-West Vrije .

We geven hem even het woord:

Het graafschap Vlaanderen werd omstreeks het jaar 1000 onderverdeeld in kasselrijen. Dit waren administratieve en gerechtelijke gebieden die met enige verbeelding de vergelijking kunnen doorstaan met onze huidige provincies. Het gebied waar wij nu wonen behoorde tot de kasselrij: Het Brugse Vrije , met hoofdzetel in Brugge-stad.

Het Brugse Vrije was onderverdeeld in het Oost Vrije, het Noord Vrije en het West Vrije. Het Noord Vrije omvatte grosso-modo het gebied vanaf Oostende tot oostwaarts van Blankenberge.

De huidige gemeenten Bredene en De Haan zijn te situeren in de westelijke hoek van het Noord Vrije, in het Noord-West Vrije dus. Inwoners van het Vrije (vrij land) waren “vrijlaten” die niet verplicht waren tot diensten voor de graaf. Ze moesten net als nu wel opdraaien voor allerhande belastingen.

De kasselrijen bleven bestaan tot de annexatie bij Frankrijk (1794 – 1815). Het Brugse Vrije kreeg toen mits kleine aanpassingen de naam: Département de la Lys (Leie) en heet nu “provincie West-Vlaanderen”.

EEN SCHOLENGEMEENSCHAP – TWEE SCHOOLBESTUREN – VIJF SCHOLEN: die van Bredene en De Haan.

Samen denken en praten zal in de komende jaren voor de betrokken schoolbesturen, hun scholen en de directies een belangrijke meerwaarde bieden.

 

Hieronder de 5 scholen met contactgegevens

 

 

VBS Duinen

 

Peter Benoitlaan 15

8450 Bredene

directeur@vbsduinen.be

 

 http://www.vbsduinen.be/

 

VBS De Dorpslinde

 

Dorpstraat 142

8450 Bredene

directeur@vbsdedorpslinde.be

 

 http://www.vbsdedorpslinde.be/

 

VBS Don Bosco

 

Nukkerstraat 106

8450 Bredene

vbsdonbosco@skynet.be

 

 http://www.donboscobredene.be/

 

 VBS Heideschool

 

Heidelaan 24

8420 De Haan

 heideschool@scarlet.be

 

 http://www.heideschool.be/

 

 VBS De Haan

 

 

 

Grotestraat 18

Wijkafdeling Vlissegem:
Kloosterstraat 5

8420 De Haan

 vbs.dehaan@telenet.be

 

 

 

http://www.vbsdehaan.be/