Samen sterk!


Beste ouder(s), grootouder(s), sympathisant(en)

 

Eén van de 5 pijlers van ons pedagogisch project is SAMEN STERK.

 

Als school vormen we een pedagogische gemeenschap waarin we met velen samen werken. Ouders, grootouders, sympathisanten zijn belangrijke partners in die samenwerking.

 

Wat onze school organisatorisch/beleidsmatig ook onderneemt, steeds moet dit een méérwaarde betekenen voor de vorming en het leren van onze kinderen, en dit in de brede zin.

 

Op onze school maken we, via open communicatie, werk van (groot)ouderbetrokkenheid. Zowel informeel als formeel.

 

Met (groot)ouders bespreken we hoe ze het leren, de leerkansen, de leerontwikkelingen en het welbevinden tijdens de schoolloopbaan van hun kind kunnen ondersteunen, stimuleren en optimaliseren.

 

Vele ouders, grootouders, sympathisanten ondersteunen reeds onze school als lees(groot)ouder, fiets(groot)ouder, kook(groot)ouder, knutsel(groot)ouder… maar toch blijven we steeds op zoek naar helpende handen … Op dinsdagavond 18 april 2017 om 18.15 uur organiseren we een info-moment hierover in het computerlokaal waarop jullie van harte welkom zijn.

 

Graag de hulpcheque van Klasse invullen en afgeven aan de juf of meester van de klas van jullie (klein)kind. Zie ook op de achterzijde van deze brief de info over de kandidaatstelling voor een nieuwe schoolraad. Omdat we recycleren op school heel belangrijk vinden zamelen we terug gebruikte batterijen in. Wie gebruikte batterijen heeft mag die terug meenemen naar school en in de desbetreffende tonnen stoppen aan de ingang van de binnenspeelplaats. Aan iedereen een welverdiende paasvakantie!

 

Met hartelijke groet,

Tom Doise – Directie VBS Duinen Bredene