Over ons


Onze basisschool is gelegen aan de kust van Bredene. Een boeiende plek dicht bij de zee, met een rijke diversiteit en groot potentieel tot ontwikkeling en groei voor mensen groot en klein.

ONZE VISIE

OPEN SCHOOL aan zee

Katholiek wil zeggen dat onze school geen school is voor alleen katholieke kinderen, maar een katholieke school voor ALLE kinderen.
We hebben respect voor en gaan de verrijking aan, door de dialoog met andere levensvisies.

krachtig LEREN

Bij het bepalen van het onderwijsaanbod is het unieke kind, met zijn talenten en eigenheid, het belangrijkste uitgangspunt. Elk kind krijgt volop groeikansen. Zo krijgen kinderen ‘zin in leren’ en ‘zin in leven’.

TALENT stimuleren

We willen de talenten en aanleg die bij ieder kind aanwezig zijn, herkennen, stimuleren en vergroten. Zo willen we bij ieder kind het beste naar boven halen. We houden er rekening mee dat leren gekoppeld is aan lukken en mislukken.
Actief leren is kinderen begeleiden in het zoeken naar antwoorden. We brengen de vorderingen van elk kind in kaart, communiceren die op een constructieve manier met het kind en zijn ouders.

brede ZORG

Samenwerking en overleg: we maken werk van een warm en open schoolklimaat waardoor
kinderen en ouders voelen dat ze met hun vragen of problemen steeds bij iemand terecht kunnen.

SAMEN sterk

Als school vormen we een pedagogische gemeenschap waarin we met velen samen werken. Om dit te realiseren hebben we nood aan een goede organisatie: deze biedt ons structuur.
Wat onze school organisatorisch/beleidsmatig ook onderneemt, steeds moet dit een méérwaarde betekenen voor de vorming en het leren van onze kinderen, en dit in de brede zin.

ONS TEAM

Directeur:   Tom Doise

Secretariaat: Christophe Meesschaert –  Kelly Urschel

Voor- en naschoolse opvang: Nicole Vandeponseelle – Kelly Urschel

Eetzaal peuters en jongste kleuters:   Sylvie Van Wambeke

Eetzaal oudste kleuters: Sabine De Wannemacker

Eetzaal lagere school: Nicole Vandeponseelle – Kelly Urschel  – Christiane Ooghe

Keuken: Sylvie Van Wambeke

Middagtoezicht speelplaats – hulp bij huistaken: mama Sophie Verhaeghe – mama Froukje Clinck

Klusjesman: Karl Peter Paelinck

Kinderverzorgster: Cindy Missotten

Zorgcoördinator: Fem Vanhaecke

ICT-Coördinator: Ludwig Bonte

Preventieadviseur: Philippe Peeters

Bewegingsopvoeding:

Inge Massage – Kleuter school
Daan Vermeersch – Lagere school

Kleuterschool

Pandaklas (jongste kleuters) – Saskia Jonckheere
Pimpaljoentjesklas (jongste kleuters) – Brigitte Van de Poel

Bijtjesklas (oudste kleuters) – Ellen Vandepoele
Uilenklas (oudste kleuters) – Lies Vanmaeckelberghe
Vlinderklas (oudste kleuters) – Caroline Vermeulen

Frans en Stem 2de/3de kleuter:

zorgjuf

Lagere School

Klas 1A – Mieke Rotsaert
Klas 1B – Martine Billiauw
Klas 2A – Ingrid Comyn – Liese Meeschaert
Klas 2B – Ann Vanmullem
Klas 3A – Didier Toisoul
Klas 3B – Soetkin Vanbrabant
Klas 4A – Ilse Vandewalle
Klas 4B – Melanie Vanmarcke
Klas 5A – Nathalie Boterberge
Klas 5B – Christel Vandewalle
Klas 6A – Ann-Sophie Wegsteen
Klas 6B – Dirk Vansieleghem

Ondersteuning 1ste graad:

Stem  lager

Frans 1ste graad/2de graad

Engels 3de graad