Grondplan-VBS-duinen-03-1627997859

Saturday 31 July 2021

Nieuwsbrief juli 2021

Beste ouder(s),

 

De vakantie is reeds halfweg. Hopelijk kunnen we het nieuwe schooljaar vlot opstarten zonder veel coronamaatregelen. Graag wil ik even vooruitblikken op het nieuwe schooljaar 2021-2022:

Bouwwerken:   

De bouwwerken op school gaan door in de grote vakantie. De bedoeling is dat op woensdag 1 september 2021 het nieuwe gebouw op de buitenspeelplaats kan in gebruik genomen worden.

De klassen van het 2de leerjaar zullen  op de eerste verdieping  een plaats krijgen,  de 2 klassen van het 4de  leerjaar krijgen  hun plaatsje  op de  2de verdieping. Het sanitaire blok was reeds in gebruik. Ook de kleuterklas van juf Ellen zal terug in gebruik genomen worden vanaf woensdag 1 september 2021.

Ook de werken aan het tussenblok zijn reeds goed gevorderd. Het dak is reeds dicht. Vermoedelijk zal dit tussenblok met extra toiletten op het gelijkvloers en het 1ste verdiep en een extra zorglokaal voor juf Fem in gebruik genomen worden  vanaf december 2021.

Vanaf maandag 9 augustus 2021 wordt de buitenspeelplaats afgebroken en opnieuw ecologisch en duurzaam aangelegd met ondersteuning van de provincie West- Vlaanderen. De grondwerken zullen nog gebeuren in deze grote vakantie :wandel- en fietspad in geborsteld beton, speelberg, afbakening groenzones, aanleg buitenklas,… . Het groen (planten, bomen, struiken,… ) zal samen met de leerlingen, leerkrachten en sympathisanten volgens het plantseizoen worden aangeplant.

De bedoeling is dat via een doorschuifsysteem alle speelplaatsen (binnen- en buitenspeelplaats) door de lln. zullen worden gebruikt. Zo kan elke leerling(kleuter/lager) genieten van onze nieuwe groene troeven op beide speelplaatsen.

De buitenspeelplaats zal worden aangelegd met eigen middelen. Wie ons op één of andere manier hiervoor financieel wil ondersteunen kan dit steeds. Graag hiervoor contact opnemen met de directeur via mail directeur@vbsduinen.be of via gsm 0472/339825.  Vanaf 50 euro (per m²) kan je reeds een belangrijk duwtje in onze rug geven….

Openingsuren van de school in augustus 2021:

Vanaf maandag 16 augustus 2021 is de school terug open van 9.00 uur tot 17.00 uur. Wens je voor 9.00 uur of na 17.00 uur de school te bezoeken dan maak je graag een afspraak met de directeur via mail directeur@vbsduinen.be of via gsm 0472/339825.

Individuele foto’s en klasfoto’s:

De Individuele foto’s en klasfoto’s kunnen afgehaald worden op school vanaf donderdag 19 augustus 2021 tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Indien dit niet past dan maak je een afspraak met de directeur via mail directeur@vbsduinen.be of via gsm 0472/339825.

We hebben gekozen voor een nieuw en verrassend concept. De fotograaf is  ook ontwerper. De bedoeling was om  hele mooie kwaliteitsvolle foto’s aan te bieden. Daarom werd er ook gefotografeerd gedurende 2 dagen met natuurlijk licht in het parkje naast de school.   

De opbrengst van de individuele- en klasfoto’s zal uitsluitend gebruikt worden om de ecologische duurzame vergroening en geplande werken op de binnen- en buitenspeelplaats te bekostigen

Pedagogische werkdagen schooljaar 2021-2022:

Op dinsdag 5 oktober 2021 en vrijdag 6 mei 2022 is er  een pedagogische werkdag voorzien. Op dinsdag 5 oktober 2021 en vrijdag 6 mei 2022  is er geen school voor alle kleuters en leerlingen van het lager.

Vrije dagen schooljaar 2021-2022:

Op woensdag 25 mei 2022, dinsdag 7 juni 2022 en woensdag 8 juni 2022 is er geen school!

Openingsweekend nieuwe gebouwen VBS Duinen:

Op vrijdag 22 april 2022, zaterdag 23 april 2022 en zondag 24 april 2022 zetten we onze deuren wagenwijd open voor alle leerlingen, ouders, sympathisanten, oud-leerlingen, oud-leerkrachten en de buurt. Dan kunnen alle nieuwe gebouwen, speelplaatsen bezocht worden… Verdere info volgt maar hou deze data reeds vrij!

Klaslijsten schooljaar 2021-2022/ ontmoeting nieuwe juf of meester en klasgenootjes:

Op maandagmiddag 30  augustus 2021 worden de klaslijsten voor het komende schooljaar geafficheerd op de nieuwe binnenspeelplaats of in de turnzaal (bij slecht weer).  De leerkrachten stellen de klassen samen  in overleg met de collega’s, juf Fem en directeur Tom  en  zien erop toe dat elk kind door minimum één vriendje vergezeld wordt.

Op maandag 30 augustus 2021 is iedereen, tussen 16 uur en 17.30 uur, van harte welkom op school.  Je krijgt  dan de kans om met je nieuwe meester of juf en met je klasgenootjes kennis te maken. Ouders en lln. van het 5de  leerjaar en 6de leerjaar graag met mondmasker de school betreden!

Op woensdag 1 september 2021 starten we het nieuwe schooljaar 2021-2022. We wachten nog af of we een gezamenlijke opening kunnen houden op basis van de geldende coronamaatregelen.

 

Vakantiegroetjes,

Tom Doise – Directie VBS Duinen Bredene

 

 

 

 

 

Nieuws

Onze school

Onze school VBS Duinen

Visie

Medewerkers

Oudercomité Vrienden van de School

CLB

Praktische info

Maaltijden

Inschrijven

Schoolreglement

Handige documenten

Klaskanalen - Gimme

Klas in de kijker

Kalender voor ouders

Contact