Monday 27 June 2022

Nieuwsbrief juni 2022

Beste ouder(s),

Alweer is  een schooljaar voorbij.  Ook nu moeten we afscheid nemen van een aantal leerlingen die onze school  verlaten.  In de eerste plaats denk ik hierbij aan de leerlingen die volgend jaar in het secundair onderwijs starten.  Zij zwermen uit naar Oostende, Brugge, Gistel, …  Dan zijn er nog de leerlingen die wegens verhuis volgend jaar naar een andere school vertrekken.  We wensen ze allen een schitterende toekomst en hopen dat ze met plezier aan hun tijd op onze school  terugdenken.

Ik wil  graag nog eens vermelden dat er op maandag 27 juni 2022, dinsdag 28 juni 2022, woensdag 29 juni 2022 nog voor- en naschoolse opvang is. Op donderdag 30 juni 2022 is er enkel school tot 11.40 uur Er is echter geen warme maaltijd en geen naschoolse opvang meer op donderdagmiddag 30 juni 2022.

Op donderdag 30 juni 2022 heffen we samen het glas op het voorbije schooljaar. Iedereen is van harte welkom vanaf 11.15 uur op de buitenspeelplaats! Op donderdagnamiddag 30 juni 2022  is er ook vrijblijvend oudercontact van 14 uur tot 16 uur.

Tenslotte wil ik even vooruitblikken op het schooljaar 2022-2023:

  • Op dinsdagmiddag 30 augustus 2022 worden de klaslijsten voor het komende schooljaar geafficheerd aan de ramen op de binnenspeelplaats.  De leerkrachten stellen de klassen samen  in overleg met de collega’s, juf Fem en directeur Tom  en  zien erop toe dat elk kind door minimum een vriendje vergezeld wordt.

  • Op dinsdag 30 augustus 2022 is iedereen, tussen 16 uur en 17.30 uur, van harte welkom op school.  Je krijgt  dan de kans om met je nieuwe meester of juf en met je klasgenootjes kennis te maken.

  • Op donderdag 1 september 2022 starten we het nieuwe schooljaar traditioneel met ‘Koffie en Kleenex’.  Na de gezamenlijke opening met de kinderen is er voor de ouders gelegenheid tot bijpraten bij een kopje koffie.  De jongste kleuters  worden net als op de andere schooldagen in de klas opgevangen en komen dan, samen met de ouders, om 8.30 uur naar de speelplaats.

  • Indien uw kind om  een of andere reden in september niet terug komt vragen we u beleefd maar met aandrang om ons dit te melden, hetzij telefonisch, hetzij per mail.  Dit om onze klassenorganisatie te optimaliseren en verder te kunnen werken aan kwalitatief onderwijs.  Uw eventuele  opmerkingen kunnen hierbij een hulp bieden.

  • De pedagogische werkdagen voor volgend schooljaar werden reeds vastgelegd op  maandag 3 oktober 2022, woensdag 8 februari 2023 en dinsdag 2 mei 2023.

  • De facultatieve vrije dagen werden vastgelegd op woensdag 17 mei 2023 en dinsdag 30 mei 2023 en woensdag 31 mei 2023 (verlenging van de Pinkstervakantie).

  • Het secretariaat van de school is tot en met vrijdag 15 juli 2022 elke voormiddag open van 10 uur tot 12 uur.
    Vanaf maandag 15 augustus 2022 is het secretariaat terug geopend: op maandag, woensdag en vrijdag van 10 uur tot 12 uur en op dinsdag en donderdag van 16 uur tot 18 uur.  Buiten deze openingsuren is het secretariaat enkel toegankelijk na afspraak met de directeur (directeur@vbsduinen.be) of via 0472/339825. Tijdens de openingsuren kunnen de rapporten en toetsenmappen, van die kinderen die de laatste dagen afwezig waren, afgehaald worden.

Aan iedereen een prettige, zonnige, aangename en deugddoende vakantieperiode gewenst en tot op het kennismakingsmoment van dinsdag 30 augustus 2022.

Nieuws

Onze school

Onze school VBS Duinen

Visie

Medewerkers

Oudercomité Vrienden van de School

CLB

Praktische info

Maaltijden

Inschrijven

Schoolreglement

Handige documenten

Klaskanalen - Gimme

Klas in de kijker

Kalender voor ouders

Contact