nieuwsbrief-logo

Friday 31 December 2021

Nieuwsbrief december 2021

Beste ouder(s),

De Sint is terug vertrokken naar Spanje na zijn succesvol en coronaproof bezoek op vrijdag 3 december 2021.

Naar aanleiding van de sterk stijgende besmettingscijfers op lokaal - en nationaal vlak is het nemen van extra- en bijkomende Coronamaatregelen terug aan de orde. Zie verder in deze nieuwsbrief!

Coronamaatregelen:

Naar aanleiding van de sterk stijgende besmettingscijfers op lokaal - en nationaal vlak is het nemen van bijkomende maatregelen op school aan de orde. De motor van de pandemie bevindt zich momenteel in de leeftijdsgroep van de basisschool.

Mondmaskerplicht voor leerkrachten en ondersteuners bij verplaatsingen binnen de school.

Ouders en bezoekers verplicht mondmasker vanaf de schoolpoort. Ook de leerlingen van het 1ste leerjaar, 2de leerjaar, 3de leerjaar dragen uiterlijk vanaf woensdag 8 december 2021 binnen een mondmasker op school. Dit mag bij voorkeur reeds vanaf maandag 6 december 2021. De school zal extra mondmaskers voorzien mochten leerlingen die niet bij hebben.

Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, mag het mondmasker af. Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden. Er treedt er vanaf 8 december 2021 bij 2 of meer besmettingen in een klas in 1 week een procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst.

Alle kleuter- en lagere scholen starten de kerstvakantie een week vroeger. Dus de kerstvakantie start op zaterdag 18 december 2021. Vrijdag 17 december 2021 is de laatste schooldag van het kalenderjaar 2021.

In de gegeven omstandigheden (stijgend aantal coronabesmettingen/lagere school broeihaard van coronabesmettingen) lijkt het me niet meer aangewezen om nog te gaan zwemmen. Vooral omdat we bij het zwemmen vanzelfsprekend onze bubbels verlaten...

Scholen kunnen overgaan tot een gedeeltelijke of volledige sluiting wanneer de onderwijskwaliteit in het gedrang komt omdat er bv. te veel leraren afwezig zijn of wanneer er te veel besmettingen zijn.

Graag gebruik maken van de opvang ’s morgens en ‘s avonds in uiterste nood. Dit om de kans tot coronabesmettingen te vermijden.

Voorlopige kalender december 2021:

• Woensdag 8 december 2021: online pedagogische werkdag; Taalkrachtig werken met taaldiverse kinderen voor leerkrachten (geen school voor alle leerlingen!).

Bouwwerken:

De ramen in het nieuwe tussenblok zijn geplaatst. Op de 1ste verdieping is er reeds gevloerd. Vanaf maandag 6 december 2021 zal er gevloerd worden op het gelijkvloers. Ook de houten buitenafwerking (straatzijde Hendrik Consciencelaan) zal gebeuren. Verder moeten nog de plafonds afgewerkt worden met gipsplaten.

Er werden nieuwe kapstokken gehangen in de gang van het 2 de leerjaar en het 4de leerjaar. We kijken uit naar het nieuwe afdak op de binnen-en buitenspeelplaats.

Pedagogische werkdagen schooljaar 2021-2022:

Op dinsdag 5 oktober 2021(reeds voorbij), woensdag 8 december 2021 en vrijdag 6 mei 2022 is er een pedagogische werkdag voorzien. Op dinsdag 5 oktober 2021, woensdag 8 december 2021 en vrijdag 6 mei 2022 is er geen school voor alle kleuters en leerlingen van het lager.

Vrije dagen schooljaar 2021-2022:

Op woensdag 25 mei 2022, dinsdag 7 juni 2022 en woensdag 8 juni 2022 is er geen school!

Openingsweekend nieuwe gebouwen VBS Duinen:

Op vrijdag 22 april 2022, zaterdag 23 april 2022 en zondag 24 april 2022 zetten we onze deuren wagenwijd open voor alle leerlingen, ouders, sympathisanten, oud-leerlingen, oudleerkrachten en de buurt. Dan kunnen alle nieuwe gebouwen, speelplaatsen bezocht worden… Verdere info volgt maar hou deze data reeds vrij!

Met hartelijke groet,

Tom Doise – Directie VBS Duinen Bredene

Nieuws

Onze school

Onze school VBS Duinen

Visie

Medewerkers

Oudercomité Vrienden van de School

CLB

Praktische info

Maaltijden

Inschrijven

Schoolreglement

Handige documenten

Klaskanalen - Gimme

Klas in de kijker

Kalender voor ouders

Contact