Instapdata schooljaar 2017-2018


Instapdata peuters schooljaar 2017-218

 

Kindjes geboren tot en met … stappen ten vroegste in na … dus vanaf…
1 maart 2015 de zomervakantie vrijdag 1 september 2017
6 mei 2015 de herfstvakantie maandag 6 november 2017
8 juli 2015 de kerstvakantie maandag 8 januari 2018
1 augustus 2015 de teldag donderdag 1 februari 2018
19 augustus 2015 de krokusvakantie maandag 19 februari 2018
16 oktober 2015 de paasvakantie maandag 16 april 2018
14 november 2015 Hemelvaart maandag 14 mei 2018

 

Is uw kindje later geboren? Dan mag het pas instappen voor het schooljaar 2018-2019.