Friday 26 August 2022

Even vooruitblikken op het nieuwe schooljaar 2022-2023!

Beste ouder(s),

  • Op dinsdagmiddag 30 augustus 2022 worden de klaslijsten voor het komende schooljaar geafficheerd aan de ramen op de binnenspeelplaats.  De leerkrachten stellen de klassen samen  in overleg met de collega’s, juf Fem en directeur Tom  en  zien erop toe dat elk kind door minimum een vriendje vergezeld wordt.

  • Op dinsdag 30 augustus 2022 is iedereen, tussen 16 uur en 17.30 uur, van harte welkom op school.  Je krijgt  dan de kans om met je nieuwe meester of juf en met je klasgenootjes kennis te maken.

  • Op donderdag 1 september 2022 starten we het nieuwe schooljaar traditioneel met ‘Koffie en Kleenex’.  Na de gezamenlijke opening met de kinderen is er voor de ouders gelegenheid tot bijpraten bij een kopje koffie.  De jongste kleuters  worden net als op de andere schooldagen in de klas opgevangen en komen dan, samen met de ouders, om 8.30 uur naar de speelplaats.

  • Maandag 5 september 2022: infoavond peuterklas en1ste kleuterklas; 6 de leerjaar om 19.00 uur.

  • Dinsdag 6 september 2022: infoavond 2de kleuterklas en 3de kleuterklas om 18.30 uur; 3de leerjaar en 4de leerjaar om 19.30 uur

  • Donderdag 8 september 2022: infoavond 5de leerjaar om 19.00 uur

  • Dinsdag 13 september 2022: infoavond 1ste leerjaar en 2de leerjaar om 19.00 uur

  • Donderdag 15 september 2022 om 20.00 uur optreden van PIV Huvluv in Zaal Cruysduyne. Kaarten te verkrijgen via directeur@vbsduinen.be

  • Vrijdagnamiddag 16 september 2022 om 15.15 uur op de binnenspeelplaats officiële opening van de nieuwe infrastructuur. Iedereen welkom!

  • Zaterdagnamiddag 17 september 2022 om 14.00 uur kleuteroptreden en om 15.15 uur optreden van de lln. van het lager. We voorzien ook op zaterdag tal van eet- en drankkraampjes.

Met hartelijke groet,

Tom Doise - Directie VBS Duinen Bredene

Nieuws

Onze school

Onze school VBS Duinen

Visie

Medewerkers

Oudercomité Vrienden van de School

CLB

Praktische info

Maaltijden

Inschrijven

Schoolreglement

Handige documenten

Klaskanalen - Gimme

Klas in de kijker

Kalender voor ouders

Contact