Nieuwsbrief juni 2019


Beste ouders,

Alweer is een schooljaar voorbij. Ook nu moeten we afscheid nemen van een aantal leerlingen die onze school verlaten. In de eerste plaats denk ik hierbij aan de leerlingen die volgend jaar in het secundair onderwijs starten. Zij zwermen uit naar Oostende, Brugge, Gistel, … Dan zijn er nog de leerlingen die wegens verhuis volgend jaar naar een andere school vertrekken. We wensen ze allen een schitterende toekomst en hopen dat ze met plezier aan hun tijd op onze school terugdenken.

Ik wil graag nog eens vermelden dat er op maandagmorgen 24 juni 2019, dinsdagmorgen 25 juni 2019, woensdagmorgen 26 juni 2019, donderdagmorgen 27 juni 2019 en vrijdagmorgen 28 juni 2019 nog voor- en naschoolse opvang is. Er is echter geen warme maaltijd meer op donderdagmiddag 27 juni 2019 en vrijdagmiddag 28 juni 2019.

Op vrijdag 28 juni 2019 heffen we samen het glas op het voorbije schooljaar. Iedereen is van harte welkom vanaf 11 uur op de buitenspeelplaats! Op vrijdagnamiddag 28 juni 2019 is er ook vrijblijvend oudercontact van 14 uur tot 16 uur.

Tenslotte wil ik even vooruitblikken op het schooljaar 2019-2020:

  • Op donderdagmiddag 29 augustus 2019 worden de klaslijsten voor het komende schooljaar geafficheerd aan de ramen in de gang bij het bureau van de directeur. De leerkrachten stellen de klassen samen in overleg met de collega’s, juf Fem en directeur Tom en       zien erop toe dat elk kind door minimum een vriendje vergezeld wordt.
  • Op donderdag 29 augustus 2019 is iedereen, tussen 16 uur en 17.30 uur, van harte welkom op school. Je krijgt dan de kans om met je nieuwe meester of juf en met je klasgenootjes kennis te maken.
  • Op maandag 2 september 2019 starten we het nieuwe schooljaar traditioneel met ‘Koffie en Kleenex’.       Na de gezamenlijke opening met de kinderen is er voor de ouders gelegenheid tot bijpraten bij een kopje koffie. De jongste kleuters worden net als op de andere schooldagen in de klas opgevangen en komen dan, samen met de ouders, om 8.30 uur naar de speelplaats.
  • Indien uw kind om een of andere reden in september niet terug komt vragen we u beleefd maar met aandrang om ons dit te melden, hetzij telefonisch, hetzij per mail.       Dit om onze klassenorganisatie te optimaliseren en verder te kunnen werken aan kwalitatief onderwijs.       Uw eventuele opmerkingen kunnen hierbij een hulp bieden.
  • De pedagogische werkdagen voor volgend schooljaar werden reeds vastgelegd op maandag 7 oktober 2019 en woensdag 15 januari 2020.
  • De facultatieve vrije dagen werden vastgelegd op woensdag 20 mei 2020 en dinsdag 2 juni 2020 en woensdag 3 juni 2020 (verlenging van de Pinkstervakantie).
  • We starten op 2 september met drie 2de /3de       kleuterklassen en 2 peuter/1ste kleuterklassen. We kiezen voor kleine klassen in de kleuterschool en de lagere school om optimale zorg te kunnen bieden.       Daarom opteren we in de lagere school voor 12 klassen in de voormiddag en 9 leergroepen in de namiddag.
  • Het secretariaat van de school is tot en met vrijdag 12 juli 2019 elke voormiddag open van 10 uur tot 12 uur.
    Vanaf vrijdag 16 augustus 2019 is het secretariaat terug geopend: op maandag, woensdag en vrijdag van 10 uur tot 12 uur en op dinsdag en donderdag van 16 uur tot 18 uur. Buiten deze openingsuren is het secretariaat enkel toegankelijk na afspraak met de directeur (directeur@vbsduinen.be) of via 0472/339825. Tijdens de openingsuren kunnen de rapporten en toetsenmappen, van die kinderen die de laatste dagen afwezig waren, afgehaald worden.

Aan iedereen een prettige, zonnige, aangename en deugddoende vakantieperiode gewenst en tot op het kennismakingsmoment van donderdag 29 augustus 2019.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.