Nieuwsbrief juni 2018


Beste ouders, grootouders, sympathisanten,

Alweer is een schooljaar voorbij. Weer moeten we afscheid nemen van een aantal leerlingen die onze school verlaten. In de eerste plaats denk ik hierbij aan de leerlingen die volgend jaar in het secundair onderwijs starten. Zij zwermen uit naar Oostende, Brugge, Gistel, … Vervolgens zijn er de leerlingen die wegens verhuis volgend jaar naar een andere school vertrekken. We wensen ze allen een schitterende toekomst en hopen dat ze met plezier aan hun tijd op onze school terugdenken.

Vrijdag 29 juni 2018 heffen we samen het glas op het voorbije schooljaar. Iedereen van harte welkom vanaf 11.20 uur op de buitenspeelplaats! Op vrijdagnamiddag 29 juni 2018 is er ook vrijblijvend oudercontact van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Graag wou ik ook nog eens vermelden dat er op maandagmorgen 25 juni 2018, dinsdagmorgen 26 juni 2018, woensdagmorgen 27 juni 2018, donderdagmorgen 28 juni 2018 en vrijdagmorgen 29 juni 2018 nog voorschoolse opvang is. Er is echter geen warme maaltijd meer op donderdagmiddag 28 juni 2018 en vrijdagmiddag 29 juni 2018.

Bij het einde van het schooljaar past eveneens een woordje van dank. Dank aan de velen die zich dagdagelijks voor de kinderen inzetten.
De leerkrachten die dagdagelijks proberen om de boeiende wereld om ons heen voor de kinderen begrijpelijk te maken. Niet voor niets staat op de banner aan de gevel ‘VBS Duinen – Open school aan zee’. We willen hiermee benadrukken dat we hen een open kijk op de wereld proberen bij te brengen. Dit streven we na door de wereld zoveel mogelijk in de klas te brengen en waar mogelijk de klas in de wereld. Getuige hiervan zijn de vele activiteiten waarbij we deskundigen van buiten de school binnenbrachten en de leeruitstappen die de kinderen gedurende het voorbije schooljaar hebben gemaakt. Al doende leert men immers zoveel meer.
Eveneens een gemeend dank je wel aan het administratief personeel en de mensen van de keuken- en onderhoudsploeg. Ook hun dagdagelijkse inzet en steun is onontbeerlijk om een school goed draaiende te houden.
Ook jullie, ouders, wil ik van harte danken voor het vertrouwen dat je aan onze school gaf door een deel van de opvoeding van jullie kinderen aan ons toe te vertrouwen.
Dank je wel aan alle kinderen van de school. Zij zijn immers de reden van onze blijvende inzet. Ik hoop iedereen gezond en wel terug te zien op maandag 3 september 2018. Klaar voor een nieuw schooljaar!

Tom Doise – Directeur VBS Duinen Bredene

Even vooruitblikken op het schooljaar 2018-2019:

 • Op donderdagmiddag 30 augustus 2018 worden de klaslijsten voor het komende schooljaar geafficheerd aan de ramen in de gang bij het bureau van de directeur. Op vraag van de vrienden van de school(het oudercomité) wordt deze verdeling aan de leerkrachten overgelaten. De leerkrachten doen de samenstelling van de klassen in overleg met de collega’s, juf Fem en directeur Tom en zien erop toe dat elk kind door minimum een vriendje vergezeld wordt.
 • Op donderdag 30 augustus 2018 is iedereen, tussen 16 uur en 17.30 uur, van harte welkom op school. Je kan dan met je nieuwe meester of juf en met je klasgenootjes kennismaken.
 • Op maandag 3 september 2018 starten we het nieuwe schooljaar traditioneel met ‘Koffie en Kleenex’. Na de gezamenlijke opening met de kinderen is er voor de ouders gelegenheid tot bijpraten bij een kopje koffie. De jongste kleuters worden net als op de andere schooldagen in de klas opgevangen en komen dan, samen met de ouders, om 8.30 uur naar de speelplaats.
 • Indien uw kind om een of andere reden in september niet terug komt vragen we u beleefd maar met aandrang om ons dit te melden, hetzij telefonisch, hetzij per mail. Dit om onze klassenorganisatie te optimaliseren en verder te kunnen werken aan kwalitatief onderwijs. Uw eventuele opmerkingen kunnen hierbij een hulp bieden.
 • De pedagogische werkdagen voor volgend schooljaar werden reeds vastgelegd op woensdag 10 oktober 2018 en dinsdag 30 april 2019.
 • De facultatieve vrije dagen werden vastgelegd op woensdag 29 mei 2019 en dinsdag 11 juni 2019 en woensdag 12 juni 2019 (verlenging van de Pinkstervakantie).
 • Volgens de telling van februari 2018 hebben we volgend schooljaar recht op 6 ambten in de kleuterschool waarvan 5 klassen en 14 uur voor zorg kleuter. We starten op 3 september met drie 2de /3de kleuterklassen en 2 peuter/1ste kleuterklassen. We kiezen voor kleine klassen in de kleuterschool en de lagere school om optimale zorg te kunnen bieden. Daarom opteren we in de lagere school voor 12 klassen in de voormiddag en 9 leergroepen in de namiddag.
 • Naast de versterking van de zorg  zetten we volgend schooljaar verder in op initiatie Frans vanaf het 2de /3de kleuter tot aan het 4de leerjaar. Ook krijgen de lln. van de derde graad naast het Frans ook een initiatie Engels van een externe juf op een namiddag in de leergroep. Elke lagere klas krijgt om de 2 weken 75 minuten techniek(STEM-project) op datzelfde moment krijgt de andere klas van het leerjaar bewegingsopvoeding. Dit zorgt ervoor dat de leerkrachten van hetzelfde leerjaar op hetzelfde moment kindvrij zijn en kunnen overleggen, ze kunnen dit gebruiken om lessen voor te bereiden, afspraken te maken, talentenwerking verder uit te bouwen… . STEM  staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. De term is internationaal gegroeid en beoogt het warm maken voor jongeren voor de domeinen wetenschap, technologie, ingenieurskunde en wiskunde. Maar dé kracht van STEM zit in de samenwerking, in de raakvlakken: waar wetenschap, techniek, engineering en wiskunde elkaar ontmoeten en met elkaar verweven zijn.
 • Naast het watersportproject, kookproject, muzisch project, gaan we volgend jaar verder met het taalproject en het techniek(STEM)project.
 • Volgend schooljaar willen we de zelfstandigheid, de betrokkenheid, het welbevinden, het experimenteren en ontdekken verder bevorderen bij de kleuters. In de lagere school versterken we onze binnenklasdifferentiatie en de talentenwerking.
 • Het secretariaat van de school is tot en met vrijdag 13 juli 2018 elke voormiddag open van 10 uur tot 12 uur.
  Vanaf donderdag 16 augustus 2018 is het secretariaat terug geopend: op maandag, woensdag en vrijdag van 10 uur tot 12 uur en op dinsdag en donderdag van 16 uur tot 18 uur. Buiten deze openingsuren is het secretariaat enkel toegankelijk na afspraak met de directeur (directeur@vbsduinen.be) of via 0472/339825. Tijdens de openingsuren kunnen de rapporten en toetsenmappen, van die kinderen die de laatste dagen afwezig waren, afgehaald worden.
 • In september 2018 herhalen we het watersportproject in VBS duinen voor de derde graad. Dit in samenwerking met de Twinsclub. Gedurende de maanden september 2018, mei 2019, juni 2019 zijn er een 8-tal trainingen voorzien op vrijdag meteen na school. De begeleiding gebeurt door meester Daan, meester Dirk, meester Didier en directeur Tom.

Aan iedereen een prettige, zonnige, aangename en deugddoende vakantieperiode gewenst en tot op het kennismakingsmoment van donderdag 30 augustus 2018.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.