Nieuwsbrief juni 2017


Beste ouders,

Alweer is een schooljaar voorbij. Weer moeten we afscheid nemen van een aantal leerlingen die onze school verlaten. In de eerste plaats denk ik hierbij aan de leerlingen die volgend jaar in het secundair onderwijs starten. Zij zwermen uit naar Oostende, Brugge, Gistel, … Vervolgens zijn er de leerlingen die wegens verhuis volgend jaar naar een andere school vertrekken. We wensen ze allen een schitterende toekomst en hopen dat ze met plezier aan hun tijd op onze school terugdenken.

Vrijdag 30 juni 2017 heffen we samen het glas op het voorbije schooljaar. Iedereen van harte welkom vanaf 11.15 uur op de buitenspeelplaats! Op vrijdagnamiddag 30 juni 2017 is er ook vrijblijvend oudercontact van 14.00 uur tot 16.00 uur

Graag wou ik ook nog eens vermelden dat er op maandagmorgen 26 juni 2017, dinsdagmorgen 27 juni 2017, woensdagmorgen 28 juni 2017, donderdagmorgen 29 juni 2017 en vrijdagmorgen 30 juni 2017 nog voorschoolse opvang is. Er is echter geen warme maaltijd meer op donderdagmiddag 29 juni 2017 en vrijdagnamiddag 30 juni 2017.

Bij het einde van het schooljaar past eveneens een woordje van dank. Dank aan de velen die zich dagdagelijks voor de kinderen inzetten. De leerkrachten die naast taal en wiskunde ook zaken zoals verdraagzaamheid en kameraadschap proberen bij te brengen. Die dagdagelijks proberen om de boeiende wereld om ons heen voor de kinderen begrijpelijk te maken. Niet voor niets staat op de banner aan de gevel ‘VBS Duinen – Open school aan zee’. We willen hiermee benadrukken dat we een open kijk op de wereld proberen bij te brengen. Dit streven we na door de wereld zoveel mogelijk in de klas te brengen en waar mogelijk de klas in de wereld. Getuige hiervan zijn de vele activiteiten waarbij we deskundigen van buiten de school binnenbrachten en de leeruitstappen die de kinderen gedurende het voorbije schooljaar hebben gemaakt. Al doende leert men immers zoveel meer. Eveneens een gemeend dank je wel aan het administratief personeel en de mensen van de keuken- en onderhoudsploeg. Ook hun dagdagelijkse inzet en steun is onontbeerlijk om een school goed draaiende te houden. Ook jullie, ouders, wil ik van harte danken voor het vertrouwen dat je aan onze school gaf door een deel van de opvoeding van jullie kinderen aan ons toe te vertrouwen. Dank je wel aan alle kinderen van de school. Zij zijn immers de reden van onze blijvende inzet. Ik hoop iedereen gezond en wel terug te zien op vrijdag 1 september 2017. Klaar voor een nieuw schooljaar.

Tom Doise – Directeur VBS Duinen Bredene

Even vooruitblikken op het schooljaar 2017-2018:

  • Op dinsdagmiddag 29 augustus 2017 worden de klaslijsten voor het komende schooljaar geafficheerd aan de ramen. Op vraag van de vrienden van de school(het oudercomité) wordt deze verdeling aan de leerkrachten overgelaten. De leerkrachten doen de samenstelling van de klassen in overleg met de collega’s, juf Fem en directeur Tom en       zien erop toe dat elk kind door minimum een vriendje vergezeld wordt.
  • Op dinsdag 29 augustus 2017 is iedereen, tussen 16 uur en 17.30 uur, van harte welkom op school. Je kan dan met je nieuwe meester of juf en met je klasgenootjes kennismaken.
  • Op vrijdag 1 september 2017 starten we het nieuwe schooljaar traditioneel met ‘Koffie en Kleenex’. Na de gezamenlijke opening met de kinderen is er voor de ouders gelegenheid tot bijpraten bij een kopje koffie. De jongste kleuters worden net als op de andere schooldagen in de klas opgevangen en komen dan, samen met de ouders, om 8.30 uur naar de speelplaats.
  • Indien uw kind om een of andere reden in september niet terug komt vragen we u beleefd maar met aandrang om ons dit te melden, hetzij telefonisch, hetzij per mail. Dit om onze klassenorganisatie te optimaliseren en verder te kunnen werken aan kwalitatief onderwijs. Uw eventuele opmerkingen kunnen hierbij een hulp bieden.
  • De pedagogische werkdagen voor volgend schooljaar werden reeds vastgelegd op woensdag 25 oktober 2017 en maandag 13 november 2017.
  • De facultatieve vrije dagen werden vastgelegd op maandag 30 april 2018 en dinsdag 22 mei 2018 (verlenging van de Pinkstervakantie).
  • Volgens de telling van februari 2017 hebben we volgend schooljaar recht op 6 ambten in de kleuterschool waarvan 5 klassen, 24 uur voor zorg kleuter en nog 4 uur extra.. We starten op 1 september met drie 2de /3de kleuterklassen en 2 peuter/1ste kleuterklassen. We kiezen voor kleine klassen in de kleuterschool en de lagere school om optimale zorg te kunnen bieden. Daarom opteren we in de lagere school voor 12 klassen in de voormiddag en 9 leergroepen in de namiddag. Dankzij onze extra lestijden denken we er aan om met een techniekproject op te starten in de lagere school. Zodat elke klas 1 uur techniek krijgt in de week. Dit naast ons muzisch project, kookproject en watersportproject. Volgend schooljaar willen we de zelfstandigheid, de betrokkenheid, het welbevinden, het experimenteren en ontdekken verder bevorderen bij de kleuters. In de lagere school versterken we onze binnenklasdifferentiatie en de talentenwerking.
  • Het secretariaat van de school is tot en met vrijdag 14 juli 2017 elke voormiddag open van 10 uur tot 12 uur. Vanaf woensdag 16 augustus 2017 is het secretariaat terug geopend: op maandag, woensdag en vrijdag van 10 uur tot 12 uur en op dinsdag en donderdag van 16 uur tot 18 uur. Buiten deze openingsuren is het secretariaat enkel toegankelijk na afspraak met de directeur (directeur@vbsduinen.be) of via 0472/339825. Tijdens de openingsuren kunnen de rapporten en toetsenmappen, van die kinderen die de laatste dagen afwezig waren, afgehaald worden.
  • In september 2017 herhalen we het watersportproject in VBS duinen voor de derde graad. Dit in samenwerking met de Twinsclub. Gedurende de maanden september 2017, mei 2018, juni 2018 zijn er een 8-tal trainingen voorzien op vrijdag meteen na school. De begeleiding gebeurt door meester Daan, meester Dirk, meester Didier en directeur Tom.

Aan iedereen een prettige, zonnige, aangename en deugddoende vakantieperiode gewenst en tot op het kennismakingsmoment van dinsdag 29 augustus 2017.

 

 

 

 

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.