Algemene info


Gimme

Sinds begin dit schooljaar maken wij als school gebruik van Gimme om te communiceren met de ouders. Reeds heel veel ouders maakten al een gimme account aan zodat ze op een gemakkelijke manier op de hoogte kunnen blijven van het reilen en zeilen in de klas van hun kind(eren). Ben […]


Instapdata peuters schooljaar 2019-2020

Kleuters geboren tot en met… stappen ten vroegste in na … dus vanaf … 2 maart 2017 de zomervakantie maandag 2 september 2019 4 mei 2017 de herfstvakantie maandag 4 november 2019 6 juli 2017 de kerstvakantie maandag 6 januari 2020 3 augustus 2017 de teldag maandag 3 februari 2020 […]


Nieuwsbrief juni 2019

Beste ouders, Alweer is een schooljaar voorbij. Ook nu moeten we afscheid nemen van een aantal leerlingen die onze school verlaten. In de eerste plaats denk ik hierbij aan de leerlingen die volgend jaar in het secundair onderwijs starten. Zij zwermen uit naar Oostende, Brugge, Gistel, … Dan zijn er […]


Stakingsaanzegging woensdag 20 maart 2019

Beste ouder(s),     De onderwijsvakbonden hebben een stakingsaanzegging ingediend voor woensdag 20 maart 2019. Via deze brief brengen we je op de hoogte van de maatregelen die we treffen.   Uit een personeelsbevraging blijkt dat het aantal niet-stakende personeelsleden ontoereikend is om een normale schooldag te organiseren.   Concreet […]