Start van het nieuwe schooljaar…


Beste ouder(s),grootouder(s), sympathisant(en),

 

Binnenkort start het nieuwe schooljaar op vrijdag 1 september 2017.

Naast de versterking van de zorg  zetten we volgend schooljaar in op initiatie Frans vanaf het 2de /3de kleuter tot aan het 4de leerjaar. Ook krijgen de lln. van de derde graad naast het Frans ook een initiatie Engels van een externe juf op een namiddag in de leergroep.

Elke lagere klas krijgt om de 2 weken 75 minuten techniek(STEM-project) op datzelfde moment krijgt de andere klas van het leerjaar bewegingsopvoeding. Dit zorgt ervoor dat de leerkrachten van hetzelfde leerjaar op hetzelfde moment kindvrij zijn en kunnen overleggen, ze kunnen dit gebruiken om lessen voor te bereiden, afspraken te maken, talentenwerking verder uit te bouwen… .

STEM  staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. De term is internationaal gegroeid en beoogt het warm maken voor jongeren voor de domeinen wetenschap, technologie, ingenieurskunde en wiskunde. Maar dé kracht van STEM zit in de samenwerking, in de raakvlakken: waar wetenschap, techniek, engineering en wiskunde elkaar ontmoeten en met elkaar verweven zijn.

Naast het watersportproject, kookproject, muzisch project, starten we volgend jaar dus met een taalproject en een techniek(STEM)project.

Op dinsdagmiddag 29 augustus 2017 worden de klaslijsten voor het komende schooljaar geafficheerd aan de ramen. Op vraag van de vrienden van de school(het oudercomité) wordt deze verdeling aan de leerkrachten overgelaten. De leerkrachten doen de samenstelling van de klassen in overleg met de collega’s, juf Fem en directeur Tom en       zien erop toe dat elk kind door minimum een vriendje vergezeld wordt.

 

Op dinsdag 29 augustus 2017 is iedereen, tussen 16 uur en 17.30 uur, van harte welkom op school. Je kan dan met je nieuwe meester of juf en met je klasgenootjes kennismaken.

Op vrijdag 1 september 2017 starten we het nieuwe schooljaar traditioneel met ‘Koffie en Kleenex’. Na de gezamenlijke opening met de kinderen is er voor de ouders gelegenheid tot bijpraten bij een kopje koffie. De jongste kleuters worden net als op de andere schooldagen in de klas opgevangen en komen dan, samen met de ouders, om 8.30 uur naar de speelplaats.

Op dinsdag 16 september 2017 wordt er op de buitenspeelplaats (kleuter) een klauter – en klimparcours aangelegd  voor de jongste en oudste kleuters.

De pedagogische werkdagen voor volgend schooljaar werden reeds vastgelegd op woensdag 25 oktober 2017 en maandag 13 november 2017.

De facultatieve vrije dagen werden vastgelegd op maandag 30 april 2018 en dinsdag 22 mei 2018 (verlenging van de Pinkstervakantie).

Het secretariaat van de school is vanaf woensdag 16 augustus 2017  terug geopend: op maandag, woensdag en vrijdag van 10 uur tot 12 uur en op dinsdag en donderdag van 16 uur tot 18 uur. Buiten deze openingsuren is het secretariaat enkel toegankelijk na afspraak met de directeur (directeur@vbsduinen.be) of via 0472/339825.

Met hartelijke groet,

Tom Doise – Directie VBS Duinen Bredene

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.