Dagelijkse archieven: april 6, 2017


Samen sterk!

Beste ouder(s), grootouder(s), sympathisant(en)   Eén van de 5 pijlers van ons pedagogisch project is SAMEN STERK.   Als school vormen we een pedagogische gemeenschap waarin we met velen samen werken. Ouders, grootouders, sympathisanten zijn belangrijke partners in die samenwerking.   Wat onze school organisatorisch/beleidsmatig ook onderneemt, steeds moet dit […]